Megdöbbentő részletek a Péterhalmi erdőben tervezett szocialista lakóparkról! Az akkori ellenzék tiltakozása ellenére Szaniszló Sándorék jóváhagyták, hogy lakópark épüljön a Péterhalmi erdőben!

2018-01-31

10. A Budapest, XVIII. kerület Péterhalmi ipartelephely revitalizációja

277. rendkívüli eljárással!

(Levezető elnök: Ferencz István, előterjesztő: Szaniszló Sándor)

Lévai István Zoltán: kérdi, hogyha ez a lakópark, kisfalu megvalósul, abból a kerületnek milyen előnyei származnak?

Bauer Ferenc: sajnálattal tapasztalta, hogy ismét egy olyan javaslattal áll elő Szaniszló úr, ami nem Pestszentlőrinc-Pestszentimre érdekeit tartja szem előtt, hanem egy igazából meg nem határozható vállalkozói körét. Hozzájárulásukat kéri az átminősítéshez, ami azt jelenti, hogy idő kérdése, hogy mikor épül meg az erdő közepén – mindentől elzártan – egy önálló kisváros annak összes következményével. Több ezer lakos, több ezer autóval, a környezet jelentős terhelésével és majd újabb igényekkel, mert senki nem hiszi, hogy elég lesz az ottani óvoda majd a gyermeklétszámhoz. Kéri képviselőtársait, hogy gondolják át felvetéseit és ne járuljanak hozzá egy olyan fejlesztéshez, melyhez véleménye szerint kevés kerületi lakos járulna hozzá. Ne a kerület polgárai ellenében döntsenek! Talán egyszer valamikor lehetőségük lesz a terület számukra is hasznos felhasználásához, akár önkormányzati beruházás keretében is, de ennek a mai válság közepén nem sok a realitása, de az idő nekik dolgozik. Kéri halasszák el a döntést, egy későbbi időpontra, amikor jól végiggondolták, hogy mit szeretnének a területtel kezdeni.

Lévai István Zoltán: nem kapott választ a kérdésére, hogy milyen előnyei származnak ebből a kerületnek? Az a helyzet, hogy valaki bekopogtatott, előállt egy elképzeléssel, ők meg mint egy személyzet lehetőséget biztosítanak neki erre. Egy olyan javaslatuk lenne, ami a további átgondolásra mutatna, felkérnék a polgármestert, hogy aláírás előtt építtesse be a szerződésbe, hogy a lakóparkká történő átalakítást megelőző folyamatokat a saját kockázatára végzi, és utána hoznak végleges döntést arról, hogy támogatják-e a szabályzási terv-módosítást. Erre azért van szükség, hogy a vállalkozó ne mondhassa, hogy belekényszerítették ebbe, hogy látszólagos támogató döntést hoztak, majd elállnak a szándékuktól. Szerintük ez még egy garancia arra, hogy átgondolhassák döntésüket, nem kell a vállalkozó érdekeit képviselni, ha Ő ezt komolyan gondolja, akkor csinálja meg saját kockázatára. Egyetért Bauer úrral, ők a választópolgárok érdekeit képviselik, akik jelen pillanatban megállj-t parancsolnának a meggondolatlan építkezéseknek, ez nem jó a kerültnek hosszútávon, kinövi magát lassan a kerület, össze-vissza építkeznek!

(jelen van 26 képviselő)

844/2008. (X. 16.) sz. határozat

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete

16 igen szavazat, 9 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett felkéri a polgármestert, hogy a Budapest, XVIII. kerület út 8. szám alatti, 145200 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával, az M5 Logisztika Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft-vel az Önkormányzat nevében az előterjesztés mellékleteként csatolt településrendezési szerződés tartalmának megfelelő megállapodást és az ahhoz kapcsolódó megállapodásokat – az ülésen elhangzott kiegészítéssel – megkösse. Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására, a kapcsolódó nyilatkozatok kiadására, a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: szerződés aláírására 2008. október 31.

Felelős: polgármester